БТПП представя проучване за бизнес климата „Европейско икономическо проучване 2019”, проведено сред 45 хиляди фирми от 26 държави