БТПП представи резултатите от проучването на ЕВРОПАЛАТИ - „Европейски икономически преглед 2016“