БТПП представи резултати по проект “ADB Multiplatform” на партньорска среща в Тирана