БТПП представи проучването за бизнес климата „Европейски икономически преглед 2017"