БТПП предаде ротационното председателство в АОБР и координацията на дейностите на работодателските организации