БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Китайския съвет за насърчаване на международната търговия, клон Далиан