БТПП подписа Споразумение за сътрудничество с Малтийската търговска палата