БТПП подкрепя упражненото от Президента на Република България