БТПП подкрепя удължаване на сроковете за подаване на отчетите