БТПП подкрепи бързата и адекватна реакция на СРСНПБ по повод определяне на началото и края на ваканциите