БТПП отпечата 21-во издание на „Календар на панаирите и изложбите“