БТПП отново зарадва за 1 юни и деца, лишени от родителски грижи