БТПП отново пое ротационното председателство на АОБР