БТПП очаква от държавата да продължи с мерките за подобряване на бизнес средата