БТПП информира, че намалява времето за разплащане между фирмите в България