БТПП и регионалните палати подпомагат млади предприемачи за участие в международен проект