БТПП и норвежката конфедерацията на работодателите обменят опит в социалния диалог