БТПП и местната власт обединяват усилия за подобряване на бизнес средата