БТПП и Националният гаранционен фонд подписаха Споразумение за сътрудничество