БТПП и Българска асансьорна асоциация обединяват усилия за въвеждане на водещите европейски стандарти