БТПП и БГА взеха участие в публичното обсъждане на проекто - решението на КЕВР