БТПП и БАН обединяват усилията си за по-ефективно взаимодействие на бизнеса с научните среди