БТПП е за мерки във връзка с негативното влияние на КОВИД-19