БТПП е поканена да участва в конференция по ОП „Транспорт 2014-2020“