БТПП: Само единна ставка за ДДС ще осигури баланс на интересите на всички сектори