BTL Industries е втората най-голяма компания в сектор „Машини и оборудване“ в България в класацията К100