БРТПП продължава визитите в подкрепа на трудовата мобилност между България и Румъния