БНП Париба е най-добрата банка в сегмент „устойчиви финанси” според Euromoney