БНП Париба е Най-успешен чуждестранен клон за трета година