БНП Париба е Най-успешен чуждестранен банков клон за втора поредна година