БНП Париба е Най-добрата банка за 2017 г. в корпоративния сегмент според Euromoney