БЛИЗО 40 ПРОЦЕНТА ОТ ХРАНИТЕ СЕ ИЗХВЪРЛЯТ КАТО ОТПАДЪЦИ