БЛИЗО 300 000 БАЛКАНСКИ ПЪСТЪРВИ СА ПУСНАТИ В БЪЛГАРСКИТЕ РЕКИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ