БИЗНЕСЪТ СЕ ОБЕДИНЯВА ОКОЛО ИДЕЯТА ЗА 100% КРЪГОВА ИКОНОМИКА