БИСТРА ДОНЧЕВА Е НОВИЯТ ДИРЕКТОР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ