БИОМЕТРИЧНИТЕ СИСТЕМИ ПО-НАДЕЖДНИ С ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ЕС