„БИНДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ООД инвестира в Soft1 Cloud ERP за своята дигитална трансформация