BILLA с програма за намаляване на пестицидите в плодовете и зеленчуците