BILLA продължава успешното си партньорство със Съюза на слепите