BILLA представя втория си Доклад по корпоративна отговорност