BILLA представя първия си доклад по корпоративнa отговорност