BILLA осигурява помощни технически средства за незрящи хора