BILLA и Министерството на земеделието заедно в подкрепа на българските производители