BILLA дарява 86 040 лв. в подкрепа Самуиловата крепост