BILLA България увеличи възнагражденията на служителите си с над 4% за последната година