BILLA България с отличие за „Най-добър работодател“ в страната