BILLA България намалява количеството генерирани хранителни отпадъци с 23,3%