БАТ с отличие от Financial Times за лидер в областта на опазването на климата