БАСКОМ Барометър: приходите в софтуерния сектор задминаха 3 милиарда лева на годишна база