БАПРА прие принципи за провеждане на конкурси за комуникационни агенции